Zálievkové a asanačné materiály na cesty

Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> BRIT® - Polymérny
Aplikovaný za studena
penetračný náter
Základný špárovací penetračný náter pre zálievky BRIT®.
 
 • spĺňa požiadavky SNV 671 625a pre základné náterové hmoty
 • rýchloschnúci
30 l
 
> BRIT® - Bitumenový
Aplikovaný za studena
penetračný náter
Základný penetračný náter na báze asflatu pre zálievky BRIT®.
 
 • spĺňa požiadavka AIB
 • rýchlotuhnúci
18 kg
Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> BRIT® - Zálievka G35
Aplikovaný za horúca
asfaltová zálievková hmota na škáry a praskliny
Vhodná na vypĺnenie špár ( do šírky ca. 2 cm) betónových a asfaltových povrchov dopravných komunikácií.
 
 • spĺňa normy EN 14188-1,typ N2
 • plasticko - elastická, dobre znáša dilatačné pohyby v špáre
 • vysoká odolnost voči starnutiu
24 kg
  9 kg


 
> BRIT® - Zálievka T85
Aplikovaný za horúca
asfaltová sanačná hmota na praskliny, trhliny a spoje
Vhodná na sanáciu prasklín, trhlín ( do šírky ca.4 cm) a spojov v asfalte, na regeneráciu živicových povrchov.
 
 • odporúčené pre Oversealbanding
 • certifikovaná a zabezpečená STO - AO 258 /2010
24 kg
  9 kg

 
Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> BRIT® - Zálievka DS85
Aplikovaný za horúca
modifikované elastické spojivo pre realizáciu elastických mostných uzáverov
Slúži na zhotovenie elastických mostných uzáverov - s triedeným prírodným kameňom so vzájomne vyrovnaným pomerom v zmesi.
 
 • certifikovaná a zabezpečená STO-AO 224-259/2010
24 kg

 
Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> BOHEMIX
Aplikovaný za studena
studená obalovaná zmes určenák trvalej oprave povrchov vozoviek
Studená obalová zmes určená na trvalú opravu vozoviek.​
 
 • výtlkov, prekopov, širších škár asfaltových alebo betónových povrchov
 • mimoriadne vhodná na opravu kanalizačných vpustí
 • ekologická bez obsahu rozpúšťadiel
25 kg

 
BOHEMIX
Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> Ochranná a obnovujúca zmes BRIT® - R
Aplikovaný za studena
zákryt na báze rozpúšťadla s obsahom minerálu na regeneráciu asfaltových povrchov
Slúži na zapečatenie a predĺženie životnosti starých asfaltových povrchov.
 
 • odolný voči silnému mechanickému namáhaniu
 • po nanesení je okamžite rezistentný voči povrchovej vode
 • jednoduchá aplikácia
28 kg

 
Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> Spojovacia páska BRIT® - 50 x 8 mm
asfaltová páska na škáry a spoje
Slúži na lepenie spojov pri kladení asfaltových vozoviek a pri údržbarskych prácach. 50 x 8 mm (42,5 m)