Aplikácia produktov na cesty

Nanášanie Biguma-Plast pomocou stroja
>

Nanášanie Biguma-Plast pomocou stroja

Nanášanie Biguma-Plast pomocou stroja
>

Nanášanie Biguma-Plast pomocou stroja

Aplikácia Biguma-Plast pomocou stroja BIGUPLASTER
>

Aplikácia Biguma-Plast pomocou stroja BIGUPLASTER

Aplikácia Biguma-Naht na vytvorenie spoja medzi dvoma živičnými pásmi
>

Aplikácia Biguma-Naht na vytvorenie spoja medzi dvoma živičnými pásmi

Aplikácia Biguma-Naht na vytvorenie spoja medzi dvoma živičnými pásmi'
>

Aplikácia Biguma-Naht na vytvorenie spoja medzi dvoma živičnými pásmi'

Aplikácia produktu Biguma BAB 20 ZTV
>

Aplikácia produktu Biguma BAB 20 ZTV

Materiál Biguma BAB 20 ZTV po aplikácií
>

Materiál Biguma BAB 20 ZTV po aplikácií

Čistenie škár pred aplikáciou Biguma-N10
>

Čistenie škár pred aplikáciou Biguma-N10

Aplikácia produktu Biguma-N10
>

Aplikácia produktu Biguma-N10

Aplikácia produktu Biguma-N10
>

Aplikácia produktu Biguma-N10

Aplikácia produktu Biguma-N10
>

Aplikácia produktu Biguma-N10

Nanášanie základného náteru Colzumix-Haftgrund striekaním
>

Nanášanie základného náteru Colzumix-Haftgrund striekaním

Škáry medzi asfaltovými a betónovými plochami - použitie Biguma-TL 82
>

Škáry medzi asfaltovými a betónovými plochami - použitie Biguma-TL 82

Škáry v nových betónových plochách - použitie Biguma-TL 82
>

Škáry v nových betónových plochách - použitie Biguma-TL 82

Zalievanie škár na letiskových plochách - použitie Biguma-TL 82
>

Zalievanie škár na letiskových plochách - použitie Biguma-TL 82

Aplikácia materiálu Biguma-TL 82
>

Aplikácia materiálu Biguma-TL 82

Asanácia prasklín bez frézovania - natavenie horúcim vzduchom pred aplikáciou Biguma TL 82 alebo Biguma RS
>

Asanácia prasklín bez frézovania - natavenie horúcim vzduchom pred aplikáciou Biguma TL 82 alebo Biguma RS

Asanácia prasklín bez frézovania - vyplnenie praskliny pomocou Biguma TL82 alebo Biguma RS
>

Asanácia prasklín bez frézovania - vyplnenie praskliny pomocou Biguma TL82 alebo Biguma RS

Asanácia prasklín s vyfrézovaním - proces frézovania pred aplikáciou Biguma TL82 alebo Biguma RS
>

Asanácia prasklín s vyfrézovaním - proces frézovania pred aplikáciou Biguma TL82 alebo Biguma RS

Asanácia prasklín  s vyfrézovaním - natavenie horúcim vzduchom pred aplikáciou Biguma TL82 alebo Biguma RS
>

Asanácia prasklín s vyfrézovaním - natavenie horúcim vzduchom pred aplikáciou Biguma TL82 alebo Biguma RS

Asanácia prasklín  s vyfrézovaním - aplikácia Biguma TL82 alebo Biguma RS
>

Asanácia prasklín s vyfrézovaním - aplikácia Biguma TL82 alebo Biguma RS

Asanácia prasklín  s vyfrézovaním - aplikácia Biguma TL82 alebo Biguma RS pomocou zalievacej pätky
>

Asanácia prasklín s vyfrézovaním - aplikácia Biguma TL82 alebo Biguma RS pomocou zalievacej pätky

Asanovaná prasklina pomocou Biguma-RS po 2 rokoch
>

Asanovaná prasklina pomocou Biguma-RS po 2 rokoch

Asanovaná prasklina pomocou Biguma-RS po 2 rokoch
>

Asanovaná prasklina pomocou Biguma-RS po 2 rokoch

Nanášanie základného náteru pred aplikáciou Biguma-Band
>

Nanášanie základného náteru pred aplikáciou Biguma-Band

Natavenie a pritlačenie pásky Biguma-Band
>

Natavenie a pritlačenie pásky Biguma-Band

Aplikácia pásky Biguma-Band
>

Aplikácia pásky Biguma-Band

Aplikácia pásky Biguma-Band
>

Aplikácia pásky Biguma-Band

Zapracovanie Biguma-Band na vytvorenie spoja medzi asfaltovými plochami
>

Zapracovanie Biguma-Band na vytvorenie spoja medzi asfaltovými plochami

Zapracovanie Biguma-Band na vytvorenie spoja medzi asfaltovými plochami
>

Zapracovanie Biguma-Band na vytvorenie spoja medzi asfaltovými plochami

Hotový spoj – aplikovaná páska Biguma-Band
>

Hotový spoj – aplikovaná páska Biguma-Band

Aplikácia pásky Biguma-Band Plus
>

Aplikácia pásky Biguma-Band Plus

Aplikácia pásky Biguma-Band Plus
>

Aplikácia pásky Biguma-Band Plus

Aplikácia pásky Biguma-Band Plus pomocou nástroja
>

Aplikácia pásky Biguma-Band Plus pomocou nástroja

Aplikácia pásky Biguma-Band Plus pomocou nástroja
>

Aplikácia pásky Biguma-Band Plus pomocou nástroja

Spoj ošetrený páskou Biguma-Band Plus pred dokončením
>

Spoj ošetrený páskou Biguma-Band Plus pred dokončením

Frézovanie poškodenej plochy pred aplikáciou Biguma DS 10/ DS 30
>

Frézovanie poškodenej plochy pred aplikáciou Biguma DS 10/ DS 30

Aplikácia produktu Biguma DS 10/ DS 30
>

Aplikácia produktu Biguma DS 10/ DS 30

Materiál Biguma DS 10/ DS 30 po aplikácii
>

Materiál Biguma DS 10/ DS 30 po aplikácii

Posypanie kamenivom po aplikácii Biguma DS 10 / DS 30
>

Posypanie kamenivom po aplikácii Biguma DS 10 / DS 30

Zapracovanie pásky Biguma Band
>

Zapracovanie pásky Biguma Band

Zapracovanie pásky Biguma Band
>

Zapracovanie pásky Biguma Band

Spojovacia páska Biguma Band po zapracovaní
>

Spojovacia páska Biguma Band po zapracovaní

Miešanie produktu Biguma-KV3 pred aplikáciou
>

Miešanie produktu Biguma-KV3 pred aplikáciou

Aplikácia produktu Biguma-KV3
>

Aplikácia produktu Biguma-KV3

Aplikácia produktu Biguma-KV3
>

Aplikácia produktu Biguma-KV3

Aplikácia produktu Biguma-KV3
>

Aplikácia produktu Biguma-KV3

Stará plocha pred sanáciou použitím Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafixu
>

Stará plocha pred sanáciou použitím Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafixu

Stará plocha pred sanáciou použitím Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafixu
>

Stará plocha pred sanáciou použitím Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafixu

Aplikácia produktu Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafix na starú plochu
>

Aplikácia produktu Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafix na starú plochu

Aplikácia produktu Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafix na starú plochu
>

Aplikácia produktu Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafix na starú plochu

Aplikácia produktu Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafix na starú plochu
>

Aplikácia produktu Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafix na starú plochu

Vynovená plocha po aplikácii Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafixu
>

Vynovená plocha po aplikácii Biguma-Fertigschlämme ES alebo Stradafixu

Aplikácia Biguma-AquaBit za studena - vysypanie hmoty
>

Aplikácia Biguma-AquaBit za studena - vysypanie hmoty

Po nanesení sa  Biguma-AquaBit pokropí vodou
>

Po nanesení sa Biguma-AquaBit pokropí vodou

Po nanesení a pokropení sa  Biguma-AquaBit utesní ručne alebo žabou.
>

Po nanesení a pokropení sa Biguma-AquaBit utesní ručne alebo žabou.

Okamžité utuhnutie  Biguma-AquaBit po aplikácii
>

Okamžité utuhnutie Biguma-AquaBit po aplikácii

Zmiešanie jednotlivých zložiek pred aplikáciou Biguma-REP
>

Zmiešanie jednotlivých zložiek pred aplikáciou Biguma-REP

Zmiešanie jednotlivých zložiek pred aplikáciou Biguma-REP
>

Zmiešanie jednotlivých zložiek pred aplikáciou Biguma-REP

Zmiešanie jednotlivých zložiek pred aplikáciou Biguma-REP
>

Zmiešanie jednotlivých zložiek pred aplikáciou Biguma-REP

Vyplnenie výtlkov/ nerovností po aplikácii Biguma-REP
>

Vyplnenie výtlkov/ nerovností po aplikácii Biguma-REP

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-pred aplikáciou
>

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-pred aplikáciou

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-aplikácia
>

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-aplikácia

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-zhutnenie
>

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-zhutnenie

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-po aplikácii
>

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-po aplikácii

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-po aplikácii
>

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-po aplikácii

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-po aplikácii
>

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-po aplikácii

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-po aplikácii
>

Oprava bežného výtlku Bohemixom bez orezania-po aplikácii

Oprava vyrezaného výtlku (3 m2) Bohemixom-pred aplikáciou
>

Oprava vyrezaného výtlku (3 m2) Bohemixom-pred aplikáciou

Oprava vyrezaného výtlku Bohemixom-aplikácia
>

Oprava vyrezaného výtlku Bohemixom-aplikácia

Oprava vyrezaného výtlku Bohemixom-hutnenie vibračnou doskou
>

Oprava vyrezaného výtlku Bohemixom-hutnenie vibračnou doskou

Oprava vyrezaného výtlku Bohemixom-po aplikácii
>

Oprava vyrezaného výtlku Bohemixom-po aplikácii

Oprava vyrezaného výtlku Bohemixom-po čase
>

Oprava vyrezaného výtlku Bohemixom-po čase

Zapracovanie Bohemix okolo kanálu
>

Zapracovanie Bohemix okolo kanálu

Zapracovanie Bohemix okolo kanálu
>

Zapracovanie Bohemix okolo kanálu

Zapracovanie Bohemix okolo kanálu
>

Zapracovanie Bohemix okolo kanálu

Aplikácia studenej sanačnej hmoty Embeco SSH 10 Plus pri oprave výtlku
>

Aplikácia studenej sanačnej hmoty Embeco SSH 10 Plus pri oprave výtlku

Utesnenie studenej sanačnej hmoty Embeco SSH 10 Plus
>

Utesnenie studenej sanačnej hmoty Embeco SSH 10 Plus